โปรแกรมคำนวณค่างวดต่อเดือนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณาผลการอนุมัติการขอสินเชื่อออนไลน์ ดังนั้นโปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

 
 
ประเภทรถยนต์*  
ราคารถ* บาท
เงินดาวน์ (ขั้นต่ำ 25%) %
อัตราดอกเบี้ย %
จำนวนงวด* งวด           
     
    ยอดจัด : บาท
    ค่างวดต่อเดือน* : บาท
  

*การคำนวณความสามารถในการผ่อนชำระและค่างวดเป็นเครื่องมือที่บริษัทช่วยผู้ที่จะกำลังสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
คำนวณความสามารถในการผ่อนชำระของการทำเช่าซื้อรถยนต์อย่างคร่าว ๆ จากข้อมูลด้านการเงินที่ให้มาไม่ได้เป็น
ข้อตัดสินชี้ขาดในการอนุมัติCopyright © 2003 www.clicksmartcar.com All Right Reserved.